mihaidohot.blogspot.com Web analytics

Ads 468x60px

Publicații electronice

суббота, 25 февраля 2017 г.

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA STUDIILOR SUPERIOARE DE DOCTORAT, CICLUL III

HGM1007/2014
ID intern unic:  356044


Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 1007 din  10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III

Publicat : 26.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 386-396     art Nr : 1101

MODIFICAT
HG855 din 16.12.15, MO340-346/18.12.15 art.959
HCC14 din 15.06.15, MO241-246/28.08.15 art.21; în vigoare 15.06.15

    În temeiul art. 94 din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634) şi luînd în considerare necesitatea asigurării cadrului normativ pentru instituirea ciclului III, studii superioare de doctorat, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (se anexează).
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 173 din 18 februarie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.42-44, art.252).

PRIM-MINISTRU                    Iurie LEANCĂ

Contrasemnează:
Ministrul educaţiei                 Maia Sandu
Ministrul finanţelor                Anatol Arapu

Nr. 1007. Chişinău, 10 decembrie 2014.

Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1007 din 10 decembrie 2014

REGULAMENT 
PRIVIND ORGANIZAREA STUDIILOR SUPERIOARE DE DOCTORAT, 
CICLUL III

    Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (în continuare – Regulament) stabileşte caracterul unitar al procesului de pregătire prin şi pentru cercetare a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare şi este elaborat în conformitate cu prevederile Codului educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014.

CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA

COD Nr. 154
din  28.03.2003


Articolul 173. Cazurile de acordare a garanţiilor şi compensaţiilor

    Pe lîngă garanţiile şi compensaţiile generale prevăzute de prezentul cod (garanţii la angajare, la transfer, în domeniul salarizării etc.), salariaţilor li se acordă garanţii şi compensaţii în caz de:

    a) deplasare în interes de serviciu;

    b) transferare la lucru într-o altă localitate;

    c) îmbinare a muncii cu studiile;

    d) încetare a contractului individual de muncă; precum şi

    e) în alte cazuri prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative.


Articolul 179. Garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor care îmbină munca cu studiile în învăţămîntul postuniversitar specializat

    (1) Salariaţilor care îşi fac studiile postuniversitare prin masterat, doctorat, postdoctorat, organizate în instituţiile de învăţămînt superior sau în organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării acreditate în condiţiile legii , li se acordă garanţii şi compensaţii în modul stabilit de Guvern.